Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประ... (05 ก.พ. 2564)  
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2563 (02 ก.พ. 2564)  
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563 (02 ก.พ. 2564)  
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 (30 ธ.ค. 2563)
จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 1) (25 พ.ย. 2563)
ประกาศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (06 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ URL เว๊บไซด์ การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุ... (05 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ปลอดถังขยะ (09 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ตำบลวังประจันปลอดถังขยะ (09 ต.ค. 2563)
อบต.วังประจันแจ้งแนวทางป้องกันเพื่อให้รู้เท่าทันและไม่ให้ถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ (08 ต.ค. 2563)
อบต.วังประจันประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (08 ต.ค. 2563)
การให้บริการปรชาชน ประจำเดือน กันยายน 2563 (07 ต.ค. 2563)
การให้บริการประชาชนประจำเดือน สิงหาคม 2563 (07 ต.ค. 2563)
การให้บริการประชาชน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (07 ต.ค. 2563)
รับสมัครสตรี เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (29 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง (14 ก.ย. 2563)
การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน (08 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 (01 ก.ย. 2563)
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (01 ก.ย. 2563)
การเตรียมตัวและข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำหมันสุนัขและแมว (19 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการติดตามและประเมินผล... (17 ก.พ. 2564)  

ร่วมกิจกรรมตามโครงการ จิต... (25 ธ.ค. 2563)  

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด... (30 พ.ย. 2563)  

ลงพื้นที่คัดกรองคนพิการแล... (23 พ.ย. 2563)

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผน... (21 ต.ค. 2563)

อบต.วังประจัน ร่วมกิจกรรม... (16 ต.ค. 2563)

ร่วมโครงการสานพลังเครือข่... (09 ต.ค. 2563)

เข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร... (05 ต.ค. 2563)

มอบโล่รางวัลการประเมินปร... (29 ก.ย. 2563)

โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึ... (28 ก.ย. 2563)

จัดกิจกรรมตามโครงการเข้าแ... (14 ก.ย. 2563)

กิจกรรมโครงการอาสาสมัครพั... (31 ส.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏ... (28 ส.ค. 2563)

การตรวจประเมินประสิทธิภาพ... (18 ส.ค. 2563)

ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำ... (29 ก.ค. 2563)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (23 ก.ค. 2563)

กิจกรรมตามโครงการเข้าแถวเ... (13 ก.ค. 2563)

กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจว... (02 ก.ค. 2563)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการ... (01 ก.ค. 2563)

อบต.วังประจัน ช่วยเหลือตั... (26 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง โทรทัศน์/เครื่องปรับอากาศ กองสวัสดิการสังคม (17 ธ.ค. 3105)  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1-2) (01 ต.ค. 3105)  
ประกาศราคากลาง ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด (10 ก.ย. 3105)  
ประกาศผลผู้ชนะงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (22 ก.ค. 3105)
ประกาศผลผู้ชนะ จัดซื้อรถยนต์กองช่าง (12 ก.ค. 3105)
ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันประจำปีงบประมาณ 2562 (01 ต.ค. 3104)
ประกาศราคากลาง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 36,000 บีทียู (11 ก.ย. 3104)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง (03 พ.ค. 3104)
ประกาศผลการตรวจการจ้าง จำนวน 2 โครงการ (03 เม.ย. 3104)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (01 ก.พ. 3104)
ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส 1/2564 (14 ม.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุดบนถนน สายหมู่ที่ 3-4 (04 ม.ค. 2564)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุดบนถนน สายหมู่ที่ 3-4 (24 ธ.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 39006 ฯ (07 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.39006 ฯ (17 พ.ย. 2563)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2564 (เพิ่มเติม) (10 พ.ย. 2563)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (19 ต.ค. 2563)
ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันประจำปีงบประมาณ 2564 (01 ต.ค. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง (01 ก.ย. 2563)
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 0-7483-9770  โทรสาร : 0-7483-9771  อีเมล์ : wangprachanlocal@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019715221