Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องป้ายๆ (28 มี.ค. 2561)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน 2560 (14 ธ.ค. 2560)  
รับยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 (09 พ.ย. 2560)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน เรื่อง รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้... (03 พ.ย. 2560)
ประกาศ การขอรับใบอนุญาตต่างๆ และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ต่างๆ อบต.วังประจัน (24 ต.ค. 2560)
ประกาศ แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (18 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน (14 ก.ย. 2560)
การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี 2560 ช่วงไตรมาสที่ 3-4 (ต่อ) (11 ก.ค. 2560)
การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี 2560 ช่วงไตรมาสที่ 3-4 (11 ก.ค. 2560)
จดหมายข่าว อบต.วังประจันปี 2560 (11 ก.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันผลการเปิดซองโดยวิธีพิเศษโครงการบุกเบิกถนนหิน... (22 ม.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันขอเชิญเข้าร่วมเสนอจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนห... (30 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันขอเชิญเข้าร่วมโครงการก่อสร้าง (30 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประจำปี 2559 (27 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน (30 ต.ค. 2558)
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังเคมีดับเพลิง (14 พ.ค. 2558)
เอกสารความรู้เกี่ยวกับภัย แผ่นดินไหว (14 พ.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์โครงการ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS อบต.วังประจัน (01 ต.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง (03 พ.ค. 3104)  
ประกาศผลการตรวจการจ้าง จำนวน 2 โครงการ (03 เม.ย. 3104)  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (01 ก.พ. 3104)  
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ถ้วยรางวัล (20 มี.ค. 2561)
ประกาศผลการตรวจการจ้าง 26/02/2561 (06 มี.ค. 2561)
ประกาศผลการดำเนินการ (13/02/2561) (13 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) (31 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (12 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน (10 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยะโกบเชื่อมซอยบ้านตก หม... (03 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลีมานัน - ซอยวังประ หม... (03 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจัดซื้อจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต... (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายทางเข้าน้ำตกโตนป... (23 พ.ย. 2560)
ประกาศเผยแพระแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (09 พ.ย. 2560)
ราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุค่าจัดเรียนการสอน (09 พ.ค. 2560)
ประกาศผลการเปิดซองโดยวิธีพิเศษ (26 ต.ค. 2559)
ประกาศขอเชิญเข้าร่วมเสนอโครงการก่อสร้างถนนและ บุกเบิก ตำบลวังประจัน (18 ต.ค. 2559)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลีมานัน หมู่ที่ 2 (08 ต.ค. 2559)
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3-4 (08 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 0-7483-9770  โทรสาร : 0-7483-9771  อีเมล์ : admin@wangprachan.go.th


www.wangprachan.go.th