Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง (14 ก.ย. 2563)  
การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน (08 ก.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 (01 ก.ย. 2563)  
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (01 ก.ย. 2563)
การเตรียมตัวและข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำหมันสุนัขและแมว (19 ส.ค. 2563)
ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (19 ส.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์พี่น้องชาวตำบลวังประจัน ร่วมบริจาคขยะอันตรายจากชุมชน (17 ส.ค. 2563)
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังเคมีดับเพลิง (14 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลื... (11 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน เรื่องประกาศผลสอบคิดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภ... (11 ส.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (05 ส.ค. 2563)
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และการประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (04 ส.ค. 2563)
อบต.วังประจัน ช่วยเหลือภัยพิบัติ ต้นไม้ล้มขวางทางจราจร (17 ก.ค. 2563)
อบต.วังประจัน รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี2563 จาก สถ.สตูล (10 ก.ค. 2563)
ลงพื้นที่เยี่ยมการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานช่วงโควิด - 19 (29 มิ.ย. 2563)
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปี 25... (26 มิ.ย. 2563)
รายงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (22 มิ.ย. 2563)
รายงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน เมษายน 2563 (22 มิ.ย. 2563)
รายงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน มีนาคม 2563 (22 มิ.ย. 2563)
รายงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (22 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึ... (28 ก.ย. 2563)  

จัดกิจกรรมตามโครงการเข้าแ... (14 ก.ย. 2563)  

กิจกรรมโครงการอาสาสมัครพั... (31 ส.ค. 2563)  

โครงการฝึกอบรมชุดปฏ... (28 ส.ค. 2563)

การตรวจประเมินประสิทธิภาพ... (18 ส.ค. 2563)

ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำ... (29 ก.ค. 2563)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (23 ก.ค. 2563)

กิจกรรมตามโครงการเข้าแถวเ... (13 ก.ค. 2563)

กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจว... (02 ก.ค. 2563)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการ... (01 ก.ค. 2563)

อบต.วังประจัน ช่วยเหลือตั... (26 มิ.ย. 2563)

อบต.วังประจันลงพื้นที่ทำค... (25 มิ.ย. 2563)

ประชุมประชาคมการออกข้อบัญ... (17 มิ.ย. 2563)

กิจกรรม อบต.วังประจันจัดก... (01 มิ.ย. 2563)

กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจแก... (27 พ.ค. 2563)

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีขอ... (19 พ.ค. 2563)

อบต.วังประจันร่วมประชุมหา... (17 เม.ย. 2563)

โค่นต้นไม้ยืนต้นตาย (15 เม.ย. 2563)

กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจแก... (15 เม.ย. 2563)

อบต.วังประจัน ทำ face shi... (15 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง โทรทัศน์/เครื่องปรับอากาศ กองสวัสดิการสังคม (17 ธ.ค. 3105)  
ประกาศราคากลาง ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด (10 ก.ย. 3105)  
ประกาศผลผู้ชนะงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (22 ก.ค. 3105)  
ประกาศผลผู้ชนะ จัดซื้อรถยนต์กองช่าง (12 ก.ค. 3105)
ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันประจำปีงบประมาณ 2562 (01 ต.ค. 3104)
ประกาศราคากลาง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 36,000 บีทียู (11 ก.ย. 3104)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง (03 พ.ค. 3104)
ประกาศผลการตรวจการจ้าง จำนวน 2 โครงการ (03 เม.ย. 3104)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (01 ก.พ. 3104)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง (01 ก.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินผุเป็นถนนหินคลุก สายเลียบเขา หมู่ที่ 1-2 (13 ส.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 3-4 (14 ก.ค. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (03 ก.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ปีงบประมาณ 2563 (03 ก.ค. 2563)
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสา่ยหมู่ที่ 3-4 (02 ก.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3-4 (02 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ... (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี... (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี... (22 มิ.ย. 2563)
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 0-7483-9770  โทรสาร : 0-7483-9771  อีเมล์ : wangprachanlocal@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019715221