Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน 2561-2564
   - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต DownLoad 
   - ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 DownLoad 
   - ปกหน้า  DownLoad
   - คำนำ สารบัญ  DownLoad
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส่วนที่ 1  DownLoad
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส่วนที่ 2  DownLoad
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส่วนที่ 3  DownLoad 
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562
       รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. พ.ศ.2562
       รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2562
       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
       รายงานผลการดำเนินตามแผน ปปช พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
       รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2563

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
     - รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต DownLoad
     - มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต DownLoad

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 0-7483-9770  โทรสาร : 0-7483-9771  อีเมล์ : wangprachanlocal@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019715221