ก.ล.ต.ย้ำชัดมีคุณธรรมโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดเผยผลคะแนนการประเม
ธปท.ชี้เสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ ลูกหนี้
ธปท.ระบุ จากการวิเคราะห์หนี้ครัวเรือน ลูกหนี้ 2.1 ล้านราย หรือ 2.5 ล้านบัญชี มีความเส