Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.ย. 2563 สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง
08 ก.ย. 2563 สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
01 ก.ย. 2563 สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
01 ก.ย. 2563 สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564
19 ส.ค. 2563 สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
19 ส.ค. 2563 สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน การเตรียมตัวและข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำหมันสุนัขและแมว
17 ส.ค. 2563 สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ขอความอนุเคราะห์พี่น้องชาวตำบลวังประจัน ร่วมบริจาคขยะอันตรายจากชุมชน
14 ส.ค. 2563 สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังเคมีดับเพลิง
11 ส.ค. 2563 สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน เรื่องประกาศผลสอบคิดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
11 ส.ค. 2563 สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 0-7483-9770  โทรสาร : 0-7483-9771  อีเมล์ : wangprachanlocal@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019715221