Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ธ.ค. 3105
ถึง
16 ธ.ค. 3106
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ประกาศราคากลาง โทรทัศน์/เครื่องปรับอากาศ กองสวัสดิการสังคม
01 ต.ค. 3105
ถึง
31 ต.ค. 3107
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1-2)
10 ก.ย. 3105
ถึง
10 ก.ย. 3106
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ประกาศราคากลาง ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด
22 ก.ค. 3105
ถึง
22 ก.ค. 3106
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ประกาศผลผู้ชนะงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
12 ก.ค. 3105
ถึง
12 ก.ค. 3106
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ประกาศผลผู้ชนะ จัดซื้อรถยนต์กองช่าง
01 ต.ค. 3104
ถึง
01 ต.ค. 2561
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันประจำปีงบประมาณ 2562
11 ก.ย. 3104
ถึง
12 ต.ค. 3104
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ประกาศราคากลาง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 36,000 บีทียู
03 พ.ค. 3104
ถึง
10 พ.ค. 3104
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง
03 เม.ย. 3104
ถึง
30 เม.ย. 3104
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ประกาศผลการตรวจการจ้าง จำนวน 2 โครงการ
01 ก.พ. 3104
ถึง
12 ก.พ. 2561
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 0-7483-9770  โทรสาร : 0-7483-9771  อีเมล์ : wangprachanlocal@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019715221