Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 ก.พ. 2564
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน โครงการติดตามและประเมินผล แผนตำบล มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน

25 ธ.ค. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ร่วมกิจกรรมตามโครงการ จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

30 พ.ย. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563

23 พ.ย. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ลงพื้นที่คัดกรองคนพิการและผู้สูงอายุเพื่อรับราวจับอุ่นใจ

21 ต.ค. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

16 ต.ค. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน อบต.วังประจัน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

09 ต.ค. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ร่วมโครงการสานพลังเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างจังหวัดสตูลน่าอยู่

05 ต.ค. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน เข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2563

29 ก.ย. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน มอบโล่รางวัลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2563

28 ก.ย. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก การร้องเพลงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 0-7483-9770  โทรสาร : 0-7483-9771  อีเมล์ : wangprachanlocal@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019715221