Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

23 พ.ย. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ลงพื้นที่คัดกรองคนพิการและผู้สูงอายุเพื่อรับราวจับอุ่นใจ

21 ต.ค. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

16 ต.ค. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน อบต.วังประจัน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

09 ต.ค. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน ร่วมโครงการสานพลังเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างจังหวัดสตูลน่าอยู่

05 ต.ค. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน เข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2563

29 ก.ย. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน มอบโล่รางวัลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2563

28 ก.ย. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก การร้องเพลงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

14 ก.ย. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน จัดกิจกรรมตามโครงการเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2563

31 ส.ค. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน กิจกรรมโครงการอาสาสมัครพัฒนาอุทยานแห่งชาติ

28 ส.ค. 2563
สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 0-7483-9770  โทรสาร : 0-7483-9771  อีเมล์ : wangprachanlocal@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019715221