Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์พี่น้องชาวตำบลวังประจัน ร่วมบริจาคขยะอันตรายจากชุมชน
ขอความอนุเคราะห์พี่น้องชาวตำบลวังประจัน ร่วมบริจาคขยะอันตรายจากชุมชน  เช่น หลอดไฟฟ้า  แบตเตอร์รี่ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ขวดบรรจุสารเคมี (ไฮเตอร์)  (น้ำยาล้างห้องน้ำ)  ยาที่หมดอายุ เครื่องสำอางที่หมดอายุ  ตลับหมึก และอื่นๆ  มาบริจาคได้ที่ตู้ขยะอันตรายประจำหมูบ้าน  และตู้ขยะอันตรายอบต.วังประจัน   ตามโครงการจัดการขยะชุมชน หมู่ที่ 1-4 ปีงบประมาณ 2563
                                                      **********ภายในวันที่ 18 ส.ค.63 นี้เท่านั้นค่ะ*************
อบต.วังประจันจะได้นำส่งขยะอันตรายไปยัง อบจ.สตูล  เพื่อการกำจัดได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
                                                      **********ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ**************
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน 
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563