Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศประชาสัมพันธ์
งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ขอประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
 1. ประกาศเรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฏหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 2. ประกาศเรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 3. ประกาศเรื่อง ชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 4. ประกาศเรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 5. ประกาศเรื่อง การขอใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการควบคุมอาคาร และการขุดดินถมดิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังปวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์ที่แนบพร้อมนี้
 
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2563