Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.วังประจันร่วมประชุมหารือจัดหาสถานที่เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง Covid - 19
Responsive image
วันนี้ 17 เมษายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันอบต.วังประจัน นายสมัย ละไบแด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน เป็นประธานการประชุมหารือ ร่วมกับ อสม. ผู้นำชุมชน โรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน รพ.สต.วังประจัน และอีกหลายภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการสถานที่ควบคุมและป้องกันตามมาตรการยกระดับการปฏิบัติการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  รองรับการกลับมาของพี่น้องคนไทยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ที่กำลังจะเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย

 
ประชาสัมพันธ์ อบต.วังประจัน
กานติมา ใจดี รายงาน/ภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
         
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563