Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.วังประจัน ช่วยเหลือตัดกิ่งไม้ตาย ณ โรงเรียนบ้านวังประจัน
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน  นายสมัย  ละไบแด นายก อบต.วังประจัน ได้รับรายงานจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน  ได้รับรายงานเนื่องจากมีต้นไม้ยืนต้น ณ. โรงเรียนบ้านวังประจัน  นายสมัย ละไบแด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน  รีบรุดสั่งให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน  รีบลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ต้อนรับเปิดเทอม
         
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563