Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
วานนี้ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
                ได้มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563  
                กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดให้มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน โดยมีการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน จำนวน 5 ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  ด้านการเงินการคลัง  ด้านบริการสาธารณะ  ด้านธรรมาภิบาล  ตามแบบที่ประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ขอขอบคุณคณะกรรมการ การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 
ประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
         
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563