Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
      โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
                นายสมัย  ละไบแด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน   จ.ส.ต.ชาตรี  โต๊ะมีนา ปลัดอบต.  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น  ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านย่านซื่อ  ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
 
         
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563