Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
จัดกิจกรรมตามโครงการเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2563
Responsive image
วันนี้  14  กันยายน  2563  เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน  นายสมัย  ละไบแด นายก อบต.วังประจัน
นายมุฮัมมัดสุกรี  แหมถิ่น  รองนายก อบต.วังประจัน  ร่วมกับ จ.ส.ต.ชาตรี  โต๊ะมีนา  ปลัด อบต.วังประจัน  หัวหน้าส่วนราชการ  และพนักงานอบต.วังประจัน  พนักงานจ้างในสังกัด อบต.วังประจัน
                 จัดกิจกรรมตามโครงการเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2563   เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล ซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการเรียกแถวเตรียมความพร้อม เวลา 07.40 น. โดยวันนี้ กองการศึกษา รับหน้าที่เชิญธงชาติ นายอารีย์  บูอีตำ ผอ.กองการศึกษา  นางสาวโนรอาตี  ผลาอาด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ให้เกียรตินำกล่าวดุอาร์ นายอารีย์  บูอีตำ ขอพรหลังจากเสร็จกิจกรรมเข้าแถวฯก็ร่วมรับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรให้เกิดความรัก ความสามัคคี เสมือนครอบครัวเดียวกัน
โดยกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติฯนี้  กำหนดให้จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ประชาสัมพันธ์ อบต.วังประจัน
กานติมา  ใจดี  รายงาน/ภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
       
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563