Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2563
Responsive image
วันนี้ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
นายสมัย ละไบแด นายก อบต.วังประจัน นายมุฮัมมัดสุกรี แหมถิ่น นายอับดุลตอเลบ  ละใบโดย รองนายก อบต.วังประจัน ร่วมกับ จ.ส.ต.ชาตรี โต๊ะมีนา ปลัด อบต.วังประจัน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานอบต.วังประจัน พนักงานจ้างในสังกัด อบต.วังประจัน
 
จัดกิจกรรมตามโครงการเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2563 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล ซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการเรียกแถวเตรียมความพร้อม เวลา 07.40 น. โดยวันนี้ กองสาธารณสุขฯ รับหน้าที่เชิญธงชาติ น.ส.นูรญามี หมาดโต๊ะโส๊ะ ผอ.กองสาธารณสุขฯ นายยูโสบ  อุเจะ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ให้เกียรตินำกล่าวดุอาร์ นายอารีย์ บูอีตำ และ นายจิรวรรณ์  ศรีประสม ขอพรหลังจากเสร็จกิจกรรมเข้าแถวฯก็ร่วมรับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรให้เกิดความรัก ความสามัคคี เสมือนครอบครัวเดียวกัน
 
โดยกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติฯนี้ กำหนดให้จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
         
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2563