Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการและงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.วังประจัน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
Responsive image
อบต.วังประจัน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ (13 ต.ค.63 ) เวลาประมาณ 13.00 น.
นายสมัย ละไบแด นายก อบต.วังประจัน มอบหมายให้นางสาวดนิตา โขมรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังประจัน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันที่ 13 ตุลาคม 2563
ณ บริเวณฝายคลองท่าแพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 3 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
ประชาสัมพันธ์ อบต.วังประจัน
         
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2563